026455285
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

شماره تماس:

۵۶۲۱۷۶۵۵

۵۶۲۱۷۶۵۷

شماره فکس:

۵۶۲۱۸۷۳۲

شماره کارخانه:

۵۶۲۱۸۷۲۹

۵۶۲۱۷۶۵۹

تماس مستقیم با مدیر عامل:

(مهندس ساعی) ۰۹۱۲۱۲۳۹۶۵۰

شماره تماس دفتر تهران :

۶۶۰۰۶۲۲۸ ، ۶۶۰۹۱۷۴۳ ، ۶۶۰۹۱۶۲۷ ، ۶۶۰۲۱۴۷۱ 

شماره فکس:

۶۶۰۹۱۷۴۳

شماره تلگرام :

۰۹۳۸۳۷۴۸۸۰۴

شماره واتس آپ :

۰۹۳۶۸۲۷۸۰۷۰

Gmail : sabkesabokpazh83@gmail.com

با ما در تماس باشید